Propozice 2020

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019

40. jubilejní ročník – 50 let od založení soutěže.

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS (útvar ARTAMA) a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.  Nepřetržité trvání soutěže od roku 1970 svědčí o tom, že své poslání plní.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
 2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky (neplatí pro kategorii C).
 3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A), kolektivy (kategorie B) a v souvislosti s výročím 50 let trvání soutěže je vyhlášena společná kategorie C.

 

Kategorie A:

A01: pro autory do 16 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 21 let – téma „Tady žiju, tady to mám rád“ – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

 

Kategorie A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, pan Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

 

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Transformace – ztráta věcného významu“

 

Kategorie B: kolektivy

V roce 2020 pro soutěž kolektivů je jednotné téma „Být svědkem vzniku zániku“

 

Kategorie C: Pro autory bez rozdílu věku i kolektivy je téma „Padesát – smysl nebo význam?“

 

 1. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 x 40 cm (i 30x45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejně jako čtvercový rozměr 30x30cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.
 2. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
 3. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy.

  Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Přihlášku spolu s fotografiemi a účastnickým poplatkem zašlete na adresu:  

  Středisko kulturních služeb Svitavy, Martin Mohr,  Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
 4. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
 5. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.– 6. nebudou do soutěže přijaty.
 6. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2020.
 7. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.
 8. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

 

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS (útvar ARTAMA). Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

U příležitosti čtyřicátého ročníku a padesáti let trvání soutěže porota udělí výroční cenu.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii B porota ocení vítězné kolektivy finanční částkou či jinou věcnou cenou.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena Czech Photo Centre s. r. o.,

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy

 

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, po případě věcné ceny sponzorů soutěže.

 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže 20. srpna 2019
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo 1. září 2019
Jmenování poroty do 1. prosince 2019
Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2020
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu do 7. února 2020
Příjem fotografií „na papíře“ do 4. března 2020
Hodnocení poroty do 4. dubna 2020
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy 9. května 2020
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách 9. 5. až 24. 5. 2020

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS  naleznete pod odkazem: https://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Kontaktní adresy:

NIPOS (útvar ARTAMA), Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.czwww.nipos.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy, pan Martin Mohr , Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,

 www.fotonarodni.cz

 

 

Zpracoval Milan Sedláček

NIPOS (útvar ARTAMA), srpen 2019.